Zadania dla klasy 7


Zadanie 1
Cenę towaru obniżono o 20%. O ile procent należy podwyższyć nową cenę, aby towar znów kosztował tyle, ile na początku?  
Zadanie 2
Tej nocy obudziłem się. Mój zegar wskazywał godzinę 2:00 po północy. Zauważywszy jednak, że zegar nie chodził, nakręciłem go i ponownie zasnąłem. Kiedy rano wychodziłem z domu, mój zegar wskazywał godzinę 5:30, gdy tymczasem na poprawnie chodzącym zegarze kościelnym była godzina 7:00. O której godzinie przebudziłem się w nocy?  
Zadanie 3
W urnie znajdują się 1 los wygrywający i 10 przegrywających. Ile losów wygrywających należy dołożyć do urny, by co trzeci los w urnie był wygrywający?
Zadanie 4
Czy liczba 344 + 433 jest podzielna przez 5?     
Zadanie 5
Liczba uczniów nieobecnych stanowi 1/6 liczby uczniów obecnych. Gdy jeden z uczniów wyszedł, liczba uczniów nieobecnych stanowiła 1/5 liczby uczniów obecnych. Ilu uczniów było obecnych w tej klasie?    
Zadanie 6
Dyrektor pewnego banku zapomniał, jakie są dwie ostatnie cyfry dziesięciocyfrowego kodu do sejfu. Pamięta tylko 8 pierwszych cyfr;
20002001_ _
Pamięta także, że cały numer był liczbą podzielną przez 15. Jaki to mógł być numer? Podaj wszystkie możliwości.


Zadanie 7
Wybudowano most tak, że na lewy brzeg rzeki zachodzi 1/3 długości mostu, a część zachodząca na prawy brzeg jest o 25% krótsza. Wiedząc, że dwie części mostu zachodzące na brzegi dają w sumie 49m, oblicz szerokość koryta rzeki.

Zadanie 8
O ile % powiększy się pole kwadratu, gdy jego bok zwiększymy o 45 %?

Zadanie 9
W trapezie równoramiennym ramiona mają po 10 cm, a wysokość ma 8 cm. Pole tego trapezu wynosi 96 cm2 . Oblicz obwód tego trapezu oraz długości obu jego podstaw wiedząc, że jedna z nich jest 3 razy dłuższa od drugiej.
Zadanie 10
Zmieszano dwa gatunki cukierków w różnych cenach w stosunku 2:3 i uzyskano mieszankę w cenie 13,80 zł za 1 kg. Gdyby te cukierki zmieszano w stosunku 1:3, wówczas cena 1 kg mieszanki wynosiłaby 14,25 zł. Oblicz cenę 1 kg każdego gatunku cukierków.
 
Zadanie 11
Kwadrat ABCD podzielono na 3 części odcinkami MN i AO w taki sposób, że punkt M jest środkiem boku BC, punkt N jest środkiem boku CD, punkt A to wierzchołek kwadratu, a punkt O to środek odcinka MN. Jeden z powstałych po podziale czworokątów ma pole równe 28 cm2. Oblicz długość boku kwadratu ABCD. Odpowiedź uzasadnij.

Zadanie 12

Znajdź liczbę dwucyfrową, w której różnica cyfry dziesiątek i cyfry jedności jest równa 3,
a cyfra jedności stanowi 0,625 cyfry dziesiątek. Zapisz obliczenia i podaj odpowiedź

Zadanie 13

W trapezie ABCD, w którym AD  jest równoległa  do  BC, zachodzą równości: AB =  BC, AC = CD i BC+ CD= AD. Wyznacz kąty tego trapezu. Wykonaj rysunek pomocniczy

Zadanie 14

Piąta część pszczelej gromadki usiadła na kwiatach magnolii, trzecia część tej gromadki na kwiatach lotosu, potrojona różnica drugiej z tych liczb i pierwszej odleciała ku kwiatom jaśminu. Jedna tylko pszczółka, zwabiona pachnącym kwiatem koniczyny, krążyła nad nim. Ile pszczół było w tej gromadce?

Zadanie 15

W trójkącie jeden bok zwiększono o 25%. O ile procent trzeba zmniejszyć wysokość opuszczoną na ten bok, by pole trójkąta nie zmieniło się? Odpowiedź uzasadnij.

Zadanie 16
W roku 2018 firma X zatrudniała 340 pracowników, z czego 9/17stanowili mężczyźni. Rok później liczba zatrudnionych wzrosła o 20%, przy czym liczba mężczyzn wzrosła o 78. Czy liczba kobiet zatrudnionych w roku 2019 wzrosła czy zmalała w porównaniu z rokiem 2018? O ile procent?
Zadanie 17

Drewnianą kostkę sześcienną o krawędzi długości 40 cm rozcięto na 64 jednakowe mniejsze sześcienne kostki. Z 27 takich małych kostek ułożono nowy sześcian. Z czterech narożników usunięto kostki. Oblicz pole powierzchni i objętość powstałej bryły.

Zadanie 18

Ile gramów czystego srebra należy dodać   do 62,5 grama srebra próby 0,800, aby otrzymać srebro próby 0,875?Zadanie 19 Ile dwójek należy dodać, aby otrzymać dwa do potegi 64

Zadanie 20

W piątek 7 I ma przyjechać do małych, sześciotysięcznych, Cichoszepcic słynny aktor z Hollywood, John McBobas. Chciał przyjechać incognito do rodziny. Niestety, dowiedziała się o tym sąsiadka rodziny, pana Jadzia, i powiedziała o tym panu Kaziowi we czwartek o 11:00. Kiedy będzie o tym wiedziało całe miasteczko, jeśli w ciągu dziesięciu minut jedna osoba zawiadomiłaby tylko dwie inne, nie znające najnowszej wiadomości, i nikogo więcej potem?

Zadanie 21

Maharadża obdarował trzy córki perłami przechowywanymi w szkatule. Najstarszej dał połowę zawartości szkatułki i jedną perłę, drugiej córce dał połowę reszty i jedną perłę, a najmłodszej połowę pozostałych pereł i jeszcze trzy perły i wówczas szkatułka pozostała pusta. Ile pereł miał maharadża w szkatule?

Zadanie 22

Ile razy musi składać na pół serwetkę spieszący się na wykłady student, który podczas obiadu w stołówce usiadł przy stole mającym jedną nogę o 2 cm krótszą od pozostałych nóg? Serwetka ma grubość 1/12 mm i po złożeniu ma służyć jako podkładka pod krótszą nogę.

Zadanie 23

Udowodnij, że jeżeli dodamy 9 kolejnych liczb naturalnych, zaczynając od liczby parzystej, to otrzymamy sumę podzielną przez 18. Udowodnij, że wyrażenie a(b-c)+b(c-a)+c(a-b) przyjmuje taką sama wartość dla dowolnych liczb a, b, c.

Zadanie 24

W prostokacie o wymiarach 16 cm x10 cm mniejszy z boków zwiększono o p% i otrzymano kwadrat. Czy po zmniejszeniu o p% większego boku także powstałby kwadrat?

Popularne posty z tego bloga

Zadania dla klasy 6

Zadania dla klasy 2