Zadania dla klasy 3

Zadanie 1
Tuzin, pół tuzina, ćwierć tuzina, trzecia cześć tuzina i szósta cześć tuzina,  ile to sztuk ?
 Zadanie 2
  Gdy tata robi 3 kroki, to jego córeczka Ania robi 5 kroków.Na spacerze z Anią tata zrobił 540 kroków. Ile kroków zrobiła Ania?  
Zadanie 3
  Mecz koszykówki rozpoczął się o godzinie 16:55 z dziesięciominutowym opóźnieniem. Pojedynek składał się z dwóch rund po 20 minut. Przerwa między rundami trwała kwadrans. O której godzinie planowo powinien skończyć się mecz?  
Zadanie 4
  Kuba miał 21 zł. Postanowił wrzucić pieniądze do trzech skarbonek tak, aby w drugiej było dwa razy więcej niż w pierwszej, a w trzeciej dwa razy więcej niż w drugiej. Po ile zł. miał Kuba w każdej skarbonce?
 Zadanie 5
  Krasnale Gasio, Pacek i Miluś porównywały wagę. Gasio ważył 85 dag, Pacek był o 10 dag od niego cięższy oraz o 1 kg i 20 dag lżejszy od Milusia. Ile ważył każdy z krasnali. Podaj ich łączną wagę.
 Zadanie 6
  Piotr spojrzał na otwartą książkę. Dodał numery dwóch stron które zobaczył. Otrzymał liczbę 377. Na których stronach otwarta była książka?
 Zadanie 7
Jeżeli do pewnej liczby dodamy 322, to otrzymamy tyle, ile wynosi różnica liczb 875 i 139. Jaka to liczba?
 Zadanie 8
Do sklepu dostarczono owoce w pięciu skrzyniach. W dwóch skrzyniach było po tyle samo jabłek. W pozostałych ułożono banany. Kiedy sprzedano 12 kg jabłek okazało się, że skrzynka jest pusta, a waga skrzyni - tara to 2 kg. Ile kg bananów było w jednej skrzyni, jeśli waga dostarczonego towaru (brutto) wynosi 1 kwintal?
 Zadanie 9
Suma czterech różnych jednocyfrowych liczb jest równa 10. Żadna z tych liczb nie jest równa 0. Jaki jest iloczyn tych liczb?
 Zadanie 10
Ile razy na tarczy zegara obróci się wskazówka minutowa w ciągu:
- kwadransa
- godziny
- 45 sekund
- doby
- od godziny 12:25 do godziny 15:46
 Zadanie 11
Chłodziarka babci jest dwudrzwiowa; ma lodówkę i zamrażalnik. Ile babcia powinna kupić uszczelki, jeśli szerokość lodówki wynosi 70 cm, wysokość 1,2o m, wysokość drzwi zamrażalnika to połowa wysokości lodówki.
Zadanie 12 
 Tato pod koniec kwietnia kupił liguster - żywopłot. Krzew miał 90 cm. Sprzedawca zapewniał, że co miesiąc krzew będzie przyrastał 15 cm, ale tato w każdym miesiącu będzie ścinał 4 cm. Jaką wysokość będzie miał krzew ostatniego dnia września?
 Zadanie 13
W stołówce stały 22 stoły. Przy niektórych były 4 nogi, przy innych 6. Razem było 114 nóg. Ile było mniejszych (z 4 nogami), a ile większych (z 6 nogami) stołów?
 Zadanie 14
Prostokątną działkę budowlaną właściciel postanowił ogrodzić. Metalowa brama razem z furtką ma 6 metrów długości. Krótszy bok tej działki ma 16 metrów szerokości i jest 3 razy mniejszy od dłuższego. Czy wystarczy 120 metrów siatki, aby ogrodzić działkę, ile zabraknie, lub zostanie?
Zadanie 15
 Ogrodnik w dwóch skrzyniach przechowuje jabłka. W pierwszej jest 16 kilogramów jabłek, w drugiej zaś 34 kg. Ile kilogramów jabłek musi przełożyć z drugiej do pierwszej skrzyni, aby w obu było po tyle samo jabłek?
 Zadanie 16
Do Zielonki dojechał autobus z pasażerami. W Zielonce wysiadło 6 osób, a wsiadło 15 osób. W Ząbkach wysiadło 12, a wsiadło 7 osób. Do Warszawy dojechało 39 osób. Ilu pasażerów było na początku w autobusie?
 Zadanie 17
Na płycie CD nagrane są 4 utwory muzyczne. Pierwszy trwa 6 minut i 46 sekund, drugi jest o 2 minuty 50 sekund krótszy od pierwszego. Trzeci utwór trwa 3 minuty i 9 sekund, a czwarty utwór jest 2 razy krótszy od pierwszego. Ile czasu potrwa odtworzenie płyty?
 Zadanie 18
Rodzina Kowalskich planuje świąteczny wyjazd zimowy. Mama może wziąć urlop w terminie od 23 grudnia do 30 grudnia, a tata ma do dyspozycji urlop w terminie od 26 grudnia do 8 stycznia. Syn Bartek ferie świąteczne rozpoczyna 22 grudnia, a kończy 31 grudnia. Ile dni rodzina spędzi razem?
 Zadanie 19
Pewien sprzedawca powiedział, że gdyby jeszcze sprzedał półtora tuzina jaj kurzych, trzecią część mendla jaj kaczych i dwie i pół kopy jaj gęsich, to razem sprzedałby 200 jaj. Ile jaj sprzedał handlowiec?
 Zadanie 20
Czy suma liczb jednocyfrowych jest podzielna przez 2,3,4,5?
 Zadanie 21
Na treningu było więcej niż 51 dzieci ale mniej niż 55 dzieci. Ile utworzą rzędów, aby w każdym było czworo dzieci?
Zadanie 22
 W 1a i 1b uczy się razem 41 uczniów. W 1b i 1c jest łącznie 39 uczniów. Do 1a i 1c chodzi razem 42 ucz. Po ilu uczniów jest w każdej klasie jeśli we wszystkich trzech klasach jest 61 ucz?
 Zadanie 23
W trzech torebkach było po tyle samo cukierków. Z pierwszej torebki wzięłam 2 cukierki, z drugiej torebki 9 razy więcej, a z trzeciej torebki o 17 cukierków więcej niż z pierwszej i drugiej razem. Trzecia torba została pusta. Ile cukierków zostało w pierwszej i drugiej torebce razem?
 Zadanie 24
Rodzeństwo opiekuje się zwierzętami: dwoma świnkami i królikiem. Jakie zapasy kupią, aby starczyło na tydzień? ?Ile zapłacą, jeśli jedna świnka tygodniowo zjada 1 kg jabłek, pół sałaty, 0.5 kg marchewki, królik główkę sałaty, 1 kg marchewki i 1 kg jabłek.
jabłka - 3 zł/kg
sałata - 4 zł/ główka
marchew - 6 zł/ kg
 Zadanie 25
Jaś i Małgosia malują szyszki. Małgosia pomalowała 36 szyszek, Jaś czwartą część tego co Małgosia. Jeśli Małgosia połowę swoich szyszek odda Jasiowi, to kto będzie miał więcej szyszek i o ile?
 Zadanie 26
Pewien człowiek ma trzy jabłka. Chce je dać dwóm ojcom i dwóm synom, każdemu po jednym jabłku. Jak to jest możliwe?
Zadanie 27
 Mikołaj ma 2 braci, 3 siostry, ojca i matkę. Ile widelców i noży potrzeba do obiadu dla tej rodziny?


Zadanie 28
Mężczyzna na ławce w parku spogląda na zdjęcie. Pytamy się go „Kto jest na tym zdjęciu?” Odpowiada nam „Braci i sióstr nie mam żadnych, lecz ojciec sfotografowanego jest synem mojego ojca”.
Kogo przedstawia zdjęcie?

Zadanie 29
 Danusia  zasnęła o 9:30 wieczorem i zbudziła się o 6:50 następnego ranka. Czas snu jej  siostrzyczki Oli był o 1 godzinę i 50 minut dłuższy od czasu snu Danusi.   Jak długo spała Ola? 

Zadanie 30

Z beli materiału długości 50 metrów  sprzedano w ciągu dnia kawałki długości: 8m 20cm,  2m 30cm,  415cm,  450cm. Ile metrów materiału pozostało? 
     
Zadanie  31
Światła sygnalizacyjne na pewnym skrzyżowaniu zmieniają się w następujący sposób: czerwone trwa 80 sekund, żółte –5 sekund, zielone –90 sekund, żółte –5 sekund, znowu czerwone, żółte, itd. Ile czasu, w ciągu godziny, pali się zielone światło? Zapisz obliczenia.

Zadanie  32

Natalia zapytała Olę ile ma książek w swojej biblioteczce. Ola odpowiedziała: „Mam co najmniej 95, ale nie więcej niż 106 książek i jeśli ułożyłabym je w paczki po 12 książek, to zostałoby mi 8 książek.” Ile książek ma Ola?

Zadanie  33

Spośród liczb naturalnych od 0 do 15 Kasia wybrała tylko te liczby, które przy dzieleniu przez 3 dają resztę 2, a następnie wszystkie je dodała i otrzymaną sumę podzieliła przez 4.Jaką resztę otrzymała Kasia w wyniku dzielenia?


Zadanie 34

W skarbonce Joli są banknoty o nominałach 100 zł i 10 zł oraz monety o nominałach 1zł i 10 gr. Banknotów jest 5, a monet 25. Łącznie w skarbonce znajduje się 237 zł. Ile banknotów i monet każdego rodzaju jest w skarbonce?
 
Zadanie 35
Adam, Maciek i Łukasz ważyli razem 128 kg. Maciek był cięższy od Adama o 2 kg, a Łukasz był cięższy od Maćka o 4 kg. Ile ważył każdy z chłopców?

Zadanie 36

Dziadek hodował owce. Postanowił zmniejszyć swoje stado. W poniedziałek sprzedał połowę wszystkich owiec, w środę sprzedał połowę stada, które mu pozostało. Kiedy policzył pozostałe owce, okazało się, że w  gospodarstwie zostało jeszcze 125 sztuk. Ile owiec miał dziadek zanim zaczął je sprzedawać?

Zadanie 37
  Rachmistrz spisu ludności puka do drzwi domu. Kobieta otwiera drzwi i słyszy pytanie: „Ile ma Pani dzieci i jaki jest ich wiek”?
   Kobieta odpowiada: „ Mam troje dzieci  i iloczyn ich wieku wynosi 36, a suma ich wieku jest równa numerowi sąsiedniego,  następnego domu”.
   Rachmistrz idzie do następnego domu i odczytuje jego numer 13, następnie wraca i mówi: „Potrzebuję więcej informacji”.
  Kobieta odpowiada: „Przepraszam, ale muszę odebrać telefon, właśnie dzwoni mój najstarszy syn”.
   Rachmistrz dziękuje Pani i mówi „Wiem już wszystko”.
   Jaki jest wiek wszystkich dzieci?

Zadanie 38

Na kartkach zapisano 6 liczb. Liczba na ostatniej, odwróconej kartce jest o 15 mniejsza od jednej z widocznych liczb i o 9 większa od innej z tych liczb. Jaką liczbę odwrócono? Wpisz w puste miejsce

53, 17, 28, 29, 64, ….

Zadanie 39

Pewien młody odważny człowiek płynie sam na żaglówce na oddaloną o 530km wyspę. Każdego dnia przepływa 50 km.  Wieczorem, kiedy śpi, wiatr popycha go o 20 km do tyłu. Którego dnia dotrze do wyspy?

Zadanie 40 Tej nocy obudziłem się. Mój zegar wskazywał godzinę 2:00 po północy. Zauważywszy jednak że zegar nie chodził nakręciłem go i ponownie zasnąłem. Kiedy rano wychodziłem z domu, mój zegar wskazywał godzinę 5:30, gdy tymczasem na poprawnie chodzącym zegarze kościelnym była godzina 7:00. O której godzinie przebudziłem się w nocy? Zadanie 41 W bibliotece na półce stało 30 książek. Były to bajki, atlasy i encyklopedie. Ile było książek każdego rodzaju, jeśli bajek było więcej niż 4, ale mniej niż 10, były 4 atlasy, a encyklopedii było mniej niż 20, ale więcej niż 13? Podaj wszystkie możliwości

Zadanie 42
Od poniedziałku do środy Marek zawsze kłamie, w pozostałe zaś dni tygodnia mówi prawdę. Pewnego dnia Marek spotkał Marię i powiedział: 1) Wczoraj kłamałem. 2) Od pojutrza przez dwa kolejne dni będę kłamał. W jakim dniu Marek spotkał Marię?

Popularne posty z tego bloga

Zadania dla klasy 6

Zadania dla klasy 2

Zadania dla klasy 7